KRASNAYA POLYANA
TR. ACHIPSINSKAYA, 16 VILLAGE OF ESTO-SADOK (GRAND HOTEL)